Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

Jesteś wspaniała, uwierz w to proszę. Nie znam cię, ale wierzę że każdy jest wspaniały tylko musi to odkryć.
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viadobby dobby
4579 5d08 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatitelitury titelitury
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy viacojest cojest
1168 f2d5
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer

October 11 2017

5150 7aca 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatoffifee toffifee
5562 6e3c 500

Song of Avignon (1998), dir. by Jonas Mekas

Reposted fromerial erial viagemmy gemmy
9360 2eef
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
1787 18ff
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viaBloodMoon BloodMoon
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viatoffifee toffifee
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viatoffifee toffifee

October 06 2017

5564 61be 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatoffifee toffifee
5516 3603 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatoffifee toffifee
6510 6646
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viatoffifee toffifee

September 27 2017

0683 d7b0 500
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
7568 9e6d 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl